Lionsclub Nijmegen

Momenteel hebben wij 29 leden, mannen en vrouwen van 41 jaar en ouder. Wij komen graag in contact met nieuwe leden die zich onze doelstellingen herkennen, en die zich bij ons thuis voelen. Wij zoeken uiteenlopende beroepsachtergronden om de diversiteit te handhaven. Wij zijn beslist geen businessclub. Onderlinge samenwerking en een gevoel van saamhorigheid zijn van wezenlijk belang om tot een goed resultaat te komen. Wij behouden ons het recht voor zonder opgaaf van redenen nieuwe leden te weigeren.            

Wij bieden de mogelijkheid voor een vrije gedachte wisseling over allerlei onderwerpen van algemeen belang. Over politieke en godsdienstige zaken wordt niet geredetwist. Tevens moedigen wij mensen aan, om zonder daarvan persoonlijk voordeel te genieten, zich in te zetten voor de gemeenschap.

Elke 2de en 4de dinsdag van de maand (met uitzondering van de zomermaanden) komen wij bij elkaar in Hostellerie Rozenhof. Daar eten wij samen. Aansluitend vergaderen de verschillende commissies. Ieder maakt deel uit van een of  meerdere commissies  afhankelijk van specifieke deskundigheid en beschikbare tijd.  

De realisering van het Lionsconcert en de Waalbridge volledig in handen van de leden van onze club en er wordt op deze dagen van alle leden verwacht assistentie te verlenen. 

Lions Club Nijmegen is onderdeel van Lions Club Nederland / International